Kazimierz III Wielki, ostatni król z dynastii Piastów, który nakazał wybudować wielu zamków i warowni, chroniących ówczesne granice Polski. Wybudowane na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, miały służyć obronie Krakowa, który rozkwitł za czasów panowania tego monarchy.

Tamte wydarzenia zainspirowały Kazimierza Sosnowskiego, który opisał i wyznaczył ?Szlak Orlich Gniazd? Ten mający prawie 164 km szlak dla wędrówek pieszych rozpoczyna się w Krakowie, a kończy w Częstochowie. Nie tylko turystyka piesza umożliwia zwiedzanie obiektów na tej trasie. Nie wszystkie zamki zostały odrestaurowane, jednak te odbudowane oferują pełen zakres usług: w tym noclegi i wyżywienie. Poszanowanie dla historii, wzrost znaczenie turystyki poznawczej są motorem dla odbudowy tych obiektów. Przykładem może być Zamek Królewski w Bobolicach.

Zamek Królewski w Bobolicach został zrekonstruowany mimo braku szkiców i planów tej budowli. Korzystając z wiedzy historyków i archeologów, kształt odtworzono na podstawie pozostałych ruin, zabezpieczając je przed dalszym zniszczeniem.