Jest wiele metod wychowania dzieci i młodzieży, które można stosować we współczesnym świecie, aby kształtować charaktery podopiecznych. Jedną z nich jest sport, zarówno zespołowy, jak i indywidualny. Jest on bardzo dobrym środkiem do wychowywania, ponieważ uczy przede wszystkim, jak przełamywać własne słabości, determinacji w dążeniu do celu, ale także współdziałania i współpracy w grupie.
Aby jednak sport jako metoda wychowawcza rzeczywiście się sprawdził, musi być spełnionych kilka warunków. Przede wszystkim dziecko czy nastolatek nie może być do jego uprawiania zmuszane. Należy delikatnie rozpoznać możliwości dziecka i ewentualną zachętą popchnąć je w pożądanym kierunku. Po drugie, nigdy nie należy krytykować czy wyśmiewać niedociągnięć dziecka, zwłaszcza na początkowym etapie, aby go nie zniechęcić.
Jeżeli te warunki zostaną spełnione, sport może stać się doskonałą metodą wychowawczą, która może przynieść doskonałe efekty. Zawsze jednak na pierwszym miejscu należy stawiać dobro dziecka.