Uprawianie turystyki w terenach górskich stawia wymagania przed turystą w zakresie umiejętności, ale i sprawności fizycznej.

Chodzenie po Tatrach dozwolone jest wyłącznie po szlakach znakowanych, a zbaczanie z nich jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. w celu niesienia pomocy. Na terenach całych Tatr obowiązuje zakaz biwakowania poza wyznaczonymi miejscami, które z reguły są udostępniane jedynie taternikom zrzeszonym w Polskim Związku Alpinizmu. Obecnie w Tatrach Polskich znajduje się osiem schronisk, w których miejscami dysponuje PTTK.

W Tatrach Słowackich znajduje się jedenaście schronisk górskich. W razie wypadku w górach, po zabezpieczeniu ofiary pomoc należy wzywać dzwoniąc do Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W przypadku pojawienia się helikoptera, gdy pomoc jest konieczna, należy stanąć z rękoma uniesionymi do góry, jeśli nie to podnosimy tyko jedna rękę.

Ze względu na grożące niebezpieczeństwa lub w celach ochrony przyrody, dyrekcje obu parków mogą zamykać czasowo określone rejony lub szlaki turystyczne w Tatrach. Dla uniknięcia kłopotów należy za każdym razem przed wyjściem na szlak upewnić się czy droga jest otwarta. Informacje można uzyskać w schroniskach lub w Internecie na stronie TOPR’u lub TPN.