Po długiej przerwie w dostarczaniu nowych materiałów do Dziczy i Potworów czas na premierę nowego suplementu!

Dziesiąte już rozszerzenie do DiPa zawiera w sobie reguły związane z kultem religijnym, składaniem ofiar bóstwom, odczytywaniem przyszłości czy wpływaniem na świat gry poprzez punkty losu.

Nowa umiejętność kult pozwala teraz w pełni realizować archetyp postaci kapłana czy religijnego proroka, jednocześnie unikając typowego dla wielu gier fantasy schematu kapłan=czarodziej, ale z odmienną pulą zaklęć.

Drugą nowością jest wspomniany już los. Pula punktów zdobywana przez przychylne bóstwom czy społecznością czynny, ułatwiająca przygody awanturników. Jednak niech strzegą się bluźniercy i szubrawcy! Gniew bogów lub ich sług może na nich spaść w postaci klątw czy niepowodzeń.

Trzecim ważnym elementem dodatku jest mechanika długiej deklaracji. Umożliwia wykorzystanie dłuższych przerw między przygodami, na wykonywanie bardziej czasochłonnych czynności niż pozwala na to podstawowy system deklaracji. Alchemicy mogą więc przeprowadzać eksperymenty w celu zdobycia nowej wiedzy, handlarze poznawać sekrety i szlaki handlowe, a łowcy odnajdywać kryjówki czy szlaki przez dzicz.

Ostatnim mniejszym elementem są dwie zasady opcjonalne. Pierwsza to wiek, pozwalający mechanicznie odzwierciedlić ten aspekt postaci graczy, jak i bohaterów niezależnych. Mechanizm ten zbudowany jest tak, by dodawać kolorytu do gry, ale jednocześnie nie bawi się w balans. Ostatnim elementem rozszerzenia jest reguła automatycznego sukcesu i porażki. Prosty system znoszących się ułatwień i przewag oraz jednostopniowego ich działania nie zawsze może odpowiadać grającym, więc nowy moduł pozwala im teraz łączyć ułatwienia i utrudnienia z kilku źródeł, by zapewnić sobie pewność sukces ich akcji, bądź ich niepowodzenie!

 

Dodatek tak jak wszystkie inne materiały do systemu dostępny jest na DriveThruRPG.