Temperatura wody bardziej sprzyja układowi trawiennemu dorosłego okonia i młodzikowego sandacza, niż żołądkowi 30-centymetrowego szczupaka. Wczesnym latem w ciągu doby dwa pierwsze gatunki muszą napełnić żołądki dwa razy, podczas gdy szczupakowi wystarczy uczynić to tylko jeden raz,. Stąd wniosek praktyczny: w ciepłej wodzie łowimy raczej okonie i sandacze, a nie szczupaki. Powyższe tak klarowne i budujące spostrzeżenie może nas jednak wprawić w zakłopotanie, albowiem stawia znak zapytania przy pewnym wyrażonym wcześniej przypuszczeniu. Domniemywało ono, że podobieństwo termicznych wymogów rozrodczych dwu gatunków powinno pociągnąć za sobą ich podobieństwo w warunkach aktywnego żeru. Tymczasem okoń i szczupak, zbliżone pod względem okresu tarła, różnią się temperaturami optymalnymi i okoń upodabnia się raczej do krewniaka ? sandacza. W eksperymencie tym, poza opisanymi już szczupakami, okoniami i sandaczami, użyto także zupełnie młodych szczupaczków długości około 16 cm. Okazało się, że połknięte przez nie okonki były o wiele szybciej trawione niż przez większe i starsze ryby tego gatunku, a także szybciej niż odbywało się to u sandaczy i okoni.

Więcej o…
Sprawia to wyłącznie ład formalny, a nie uznawana przez autora hierarchia rzeczy, że w pierwszej kolejności rozpatrujemy niewątpliwie najbardziej okazałą część składową wędki, nieocenioną w pożyteczności, ale i wywyższaną ponad miarę. Autor nie ma naturalnie nic przeciwko pięknym, sprawnym, wspaniale leżącym w dłoni kijom. Jeżeli jednak wypowiada się o nich z pewnym przekąsem, to odpowiedzialność za tę sytuację ponoszą ci, którzy opisując sposoby łowienia ryb określonego gatunku, zaczynają swą pracę od charakterystyki wędziska. Taki porządek bardzo myli młodych wędkarzy, uczy fetyszyzować sprzęt, a nie doceniać łowieckiej sztuki. Mimo wszystko jednak wędzisko jest ważnym elementem w zespole przepływanki i jego cechy rozmaicie oddziaływają na łowność wędki. Na przykład sygnalizowana już konieczność prowadzenia spławika na krótkiej żyłce zwraca natychmiast uwagę na długość kija. Z tego samego powodu pośpieszna myśl każe zdecydowanie dyskwalifikować wędziska krótkie, a wyróżniać najdłuższe. Postulat najdłuższego kija nie zawsze jednak może być spełniony w praktyce: o ile wędzisko bardzo długie byłoby doskonałe przy łowieniu z otwartego brzegu, to już na brzegu zadrzewionym albo w czasie łowienia z łódki staje się zawadą. Uznajmy więc, że długość około 3,5 m stanowi właściwy wymiar dla wędzisk o różnym przeznaczeniu.