Agroturystyka, czyli turystyka wiejska, obejmuje wszystkie rodzaje turystyki odbywające się w środowisku wiejskim. To dzisiaj olbrzymia szansa rozwoju dla terenów wiejskich.
Tereny wiejskie oferują wiele możliwości aktywnego wypoczynku, takie jak wędrówki, turystykę krajoznawczą, możliwość uprawiania sportów, poznawania przyrody, roślin i zwierząt, uczenia się zachowań proekologicznych. Wiele osób dzisiaj poszukuje możliwości ucieczki od wielkiego miasta, zgiełku, tłumów, hałasów i spalin, tereny wiejskie dają ku temu wspaniałe możliwości. Przyjemnie jest spacerować po lesie, wśród dzikich ptaków i zwierząt, poznawać lokalne tradycje i folklor.
Turystyka wiejska ma wiele zalet. Przede wszystkim jest to turystyka tania, dostępna dla większości z nas. Poza tym, jest to turystyka zrównoważona, nie naruszająca środowiska naturalnego w takim stopniu jak typowa turystyka masowa. Turystyka wiejska w coraz większym stopniu jest źródłem dochodów lokalnych społeczności, pokazuje, że rozwój gospodarczy  może odbywać się w harmonii z przyrodą.